Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Tel: 0 212 359 45 23 / 45 24
Web : www.cmpe.boun.edu.tr
E-posta : info@cmpe.boun.edu.tr

1982’de kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ülkemizde en yüksek puanla öğrenci alan ve tüm dünyaca tanınan bir bölüm olmuştur. Bölümümüzde, tüm dünyada geçerli olan ACM/IEEE ders programı uygulanmaktadır. Bu doğrultuda bölüm eğitim programı kapsamında, lisans alanında en başarılı bilgisayar mühendislerini yetiştirmenin yanı sıra araştırma yoluyla, bilgisayar mühendisliği bilimine dünya çapında katkı yapmak hedeflenmektedir. Öğrenciler, teorik temeli çok sağlam, yaratıcı, bağımsız düşünmeyi, öğrenmeyi öğreten, kendini sürekli geliştiren, takım çalışmasını bilen bilgisayar mühendisleri olarak yetişmektedirler. Bölümümüzün 1998’den bu yana ABET akreditasyonu bulunmaktadır.

Bölüm bünyesinde, ulusal ve uluslararası destekli pek çok araştırma projesi yürütülmektedir. Lisans öğrencileri, araştırma konularında seçmeli dersler alabilmekte ve öğretim üyeleriyle birlikte uluslararası düzeyde araştırmalarda yer alabilecekleri araştırma laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

ÖĞRETİM KADROSU

Öğretim kadromuz 22 tam zamanlı, 8 yarı zamanlı doktoralı öğretim üyesi olmak üzere 30 doktoralı öğretim üyesi, 19 araştırma görevlisi ve 30'a yakın tam zamanlı asistandan oluşmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinin yaptığı araştırma ve yayınları ile Türkiye’de en yüksek yayın performansına sahip bilgisayar mühendisliği olma özelliğine sahiptir. Öğretim üyelerimizin, yurtdışında Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan ve yurtiçi araştırma kuruluşlarınca desteklenen 30’un üstünde araştırma projesi bulunmaktadır. Her yıl, dünya çapında pek çok ödül kazanan öğretim üyeleri ve elemanlarımız, yayınlarıyla ödüller almakta; öğrencilerimiz ise projeleri ile çeşitli yarışmalarda dereceye girmektedirler.

BÖLÜM LABORATUVARLARI

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için donanım ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra dokuz adet araştırma laboratuvarı mevcuttur.

(> http://www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs)

 • Yapay Zekâ Laboratuvarı-AILab 
 • Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı-NETLAB 
 • Algısal Zekâ Laboratuvarı-PILab 
 • Medya Laboratuvarı-MediaLab 
 • Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri Laboratuvarı-CASLAB
 • Yazılım Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-SoftLab 
 • Uydu Sistemleri Laboratuvarı-SATLAB 
 • Karmaşık Sistemler Laboratuvarı-SOSLAB

ARAŞTIRMA KONULARI

 • Akıllı Özerk Robotlar
 • Algısal Zekâ: İmge İşleme ve Yapay Görme, Konuşma İşleme, Örüntü Tanıma; İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Bilgi Mühendisliği, Web Servisleri ve Etmen Teknolojileri Uygulamaları, Anlamsal Web
 • Bilgisayar Ağları, Telsiz ve Mobil Ağlar, Optik Ağlar, Ağlarda Güvenlik
 • Bilgisayar Grafiği ve Animasyonu, Üç Boyutlu Modelleme
 • Biyoinformatik
 • Donanım Yazılımları, Yazılım-Donanım Ortak Tasarımı, Esnek Donanım, Gömülü Sistemler
 • Karmaşık Sistemler, Karmaşık Ağlar
 • Kuantum Hesaplama
 • Kuramsal Bilgisayar Bilimi: Karmaşıklık Kuramı
 • Paralel İşleme ve Öbek Bilgisayarlar
 • Veri Tabanları, İnternet ve E-Ticaret Uygulamaları
 • Yapay Zekâ, Doğal Dil İşleme, Türkçe’ye / Türkçe’den Otomatik Çeviri
 • Yazılım Kalitesi, Yazılım Süreçleri İyileştirmesi

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Endüstri Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

MEZUNLARIMIZ

Mezunlarının yarıya yakını, yüksek lisans ve doktora eğitimine, yurtiçinde ve yurtdışında seçkin üniversitelerde devam etmektedir.
Yurtiçinde ve yurtdışında bilgisayar ve bilişim sektöründe Google, Facebook, Apple IMC, Avea, Beko, Palantir Technologies, IBM, Netaş, Microsoft, Oracle gibi önde gelen firmalarda çalışırken, önemli bir kısmı da bilgisayar sektöründe yenilikçi iş fikirleri ile kendi işlerini kurmaktadır.

BÖLÜM TANITIM FİLMİ

TANITIM GÜNLERİ VİDEOSU

BÖLÜM TANITIM SUNUMU