Fakülte Hakkında

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makina Mühendisliği dallarında lisans derecesi vermeye yönelik dört yıllık programlar sunmaktadır.

Fakültemiz her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği, Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan mühendislik fakültesidir. Öğrenciler kendi potansiyelini kullanabilme becerisine sahip, akademik ve sosyal alanda başarılı, entelektüel, bağımsız düşünebilen, girişimci, yaratıcı, özgüven sahibi olarak yetişmektedirler. Fakültemiz,  1998 yılında onaylanan ve en son 2016 yılında yenilenerek tüm lisans programlarının ABET akreditasyonu kesintisiz  olarak devam eden Türkiye'deki  ilk ve tek mühendislik fakültesidir. 

Mühendislik Fakültesi’nin özgörevi mezunlarını özel sektör, kamu kurumları ve yükseköğrenim kuruluşları çatısı altında liderlik ve yenilikçilik odaklı kariyerlere hazırlamak, özgün araştırmalar ile mühendislik bilgi tabanını genişletmek, daha müreffeh ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşama katkıda bulunmaktır. Fakültemizin özgörüşü dünya çapında en iyi öğretim üyelerini istihdam etmeye ve en iyi öğrencileri yetiştirmeye devam ederek araştırma, eğitim ve teknoloji geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen mühendislik okullarından biri olmaktır. Lisans programlarımızın birinci yılı matematik, fizik, kimya, ekonomi ve bilgisayar programlama gibi temel derslerden oluşur. Programların ikinci ve üçüncü yıllarında bölümlerin belirlediği temel mühendislik dersleri, üçüncü ve dördüncü yıllarda alınan tamamlayıcı dersler veya uzmanlık dersleriyle takviye edilir. Mühendislik lisans programları böylelikle temel bilim dersleri, temel mühendislik dersleri, uzmanlık dersleri, tamamlayıcı dersler ve sosyal ve beşeri bilimler alanındaki derslerden oluşur.

Temel mühendislik dersleri herhangi bir mühendislik dalında uzmanlaşma alanından bağımsız olarak temel mühendislik eğitimi verme amaçlı zorunlu derslerdir. Uzmanlaşma dersleri öğrencileri kendi dallarındaki belirli uzmanlık alanlarında yetiştirmek üzere tasarlanmışltır. Öğrenciler bölümlerince açılan uzmanlık dersleri arasından kendi ilgileri doğrultusunda seçim yapabilir veya bölümlerce belirlenmiş olan ders dizinlerinden seçebilirler. Bu ders dizinleri genellikle üç veya dört dersten oluşan ve ikinci yılın ikinci döneminden başlayıp mezuniyete kadar devam eden dizinlerdir. Tamamlayıcı dersler ise öğrencilerin kişisel mesleki ilgileri doğrultusunda öğrenimlerini takviye edecek nitelikte bölümlerce belirlenmiş seçmeli derslerdir. Her mühendislik programında mezuniyet için bunlara ek olarak sosyal ve beşeri bilimler alanında belli sayıda ders almak ve en az altmış günlük sanayi stajı yapmış olmak koşulu aranır.


http://www.abet.org