Dekandan

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1912 yılında kurulmuştur. İlk bölümleri İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendislikleri olan Fakültemizde Kimya Mühendisliği Bölümü 1958’de, en genç bölümler olan Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği ise sırasıyla 1973 ve 1981 yıllarında kurulmuşlardır.

Uzun bir geçmişe,  köklü geleneklere ve aynı zamanda çok genç bir ruha sahip olmak, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin karakterinde her zaman belirleyici unsur olmuştur. Öğretim üyelerimizin %70’i ABD ve Avrupa’nın seçkin üniversitelerinden doktora almıştır. Son on yılda, Fakültemiz birçok genç ve yetenekli öğretim elemanını da bünyesine katmıştır. Kıdemli öğretim elemanlarına ek olarak, genç öğretim elemanlarımız da araştırmalarında birçok uluslararası ve ulusal üstün başarı ödülü kazanmaktadır.

Bütün mühendislik bölümleri, üniversite giriş sınavlarında kendi disiplinlerinde istikrarlı olarak puan sıralamasında en üstte yer almaktadırlar. Lisans programlarımız öğrencilerimizi endüstri, üst düzey kamu kuruluşları ve eğitim kurumlarında lider ve yenilikçi pozisyonlarda yer almak üzere eğitmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda öğretim elemanlarımız tarafından kurulan araştırma laboratuvarlarında çalışarak araştırma yapma imkanına da sahiptirler.

Fakültemiz,  1998 yılında onaylanan ve en son 2016 yılında yenilenerek tüm bölümlerinin ABET akreditasyonu kesintisiz  olarak devam eden Türkiye'deki  İLK VE TEK mühendislik fakültesidir. http://www.abet.org.

Mühendislik alanında verilen çok sağlam temele ek olarak, öğrencilerimizin hem toplum, insan ve sosyal bilimler üzerine seçmeli dersler yoluyla, hem de müfredat dışı sosyal etkinliklerle, toplumsal konular üzerine bir farkındalık oluşturmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin örgütlenme, demokrasi ve liderliğin farklı boyutlarını yaşayarak öğrendikleri birçok öğrenci kulübü de mevcuttur. Bu kulüpler çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. 1994 yılından beri Mühendislik Kulübü tarafından organize edilen uluslararası ICAMES (The International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students), bu etkinliklere en iyi örneklerden birini teşkil etmektedir.  

Şu anda 2000’den fazla lisans ve 1000’den fazla yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Hem nicelik hem de nitelik olarak göze çarpan bu yüksek lisans öğrenci kitlesi akademik hayatımızı zenginleştirmekte, lisans öğrencilerimize ilham vermekte ve akademi ve endüstride olağanüstü kariyerlere imza atmaktadırlar.

Mezunlarımızın çok boyutlu mühendisler olarak sadece gelecek on yılın değil, önümüzdeki yüzyılın rekabetçi ortamına çok iyi şekilde hazırlanmış olmalarından, çok başarılı profesyonel kariyerler sürdürmelerinden, daha fazla refah ve sürdürülebilirlik arz eden bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmalarından mutluluk duymaktayız.

Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez      
Dekan

 

Tel    : (+90) 212-359 6401 
Fax    : (+90) 212-265 8488
E-Mail: 
sonmezfa at boun.edu.tr
www : 
İletişim Adresi: Mühendislik Fakültesi - Boğaziçi Üniversitesi Bebek 34343 İstanbul - Türkiye