İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Tel: 0 212 359 64 23 / 64 06
Web : www.ce.boun.edu.tr
E-posta : ce@boun.edu.tr

İnşaat mühendisliği, en eski ve temel mühendislik dalı olduğu gibi, İnşaat Mühendisliği Bölümü de Boğaziçi Üniversitesi’nin 1912 yılında kurulmuş ilk mühendislik bölümlerinden birisidir. Köklü geçmişinden kaynaklanan geleneksel mükemmeliyetçiliğini halen sürdüren İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün eğitimdeki amacı; temel kuramsal bilgilerle donanmış, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen, etik değerleri benimsemiş, iletişim yetenekleri gelişmiş,katıldığı takım ve projelerde liderlik vasıfları ile öne çıkacak mezunlar yetiştirmektir.

Sürekli yenilenen modern eğitim kültürünü benimseyen ve yakından takip eden öğretim üyelerimiz, küçük sınıflarda öğrencileriyle yakın ilişki kurmakta; esnek ve çok yönlü ders programı ve araştırma ve uygulama projeleri yardımıyla gerek tasarım ve uygulama mühendisliği görevlerinde, gerekse araştırma-geliştirme alanında çalışabilecek, ufku açık inşaat mühendisleri yetiştirmektedir.

Uluslararası tanınırlığa ve mezunlarının uluslararası kurum ve projelerde kendilerine yer bulabilmelerine önem veren Bölümümüzün lisans programı ABET tarafından akredite edilmiştir. İnşaat mühendisliği eğitimi yapı, geoteknik, hidrolik, kıyı-liman, çevre, ulaştırma, yapım yönetimi, mekanik ve malzeme alanlarına uzmanlaşma sağlar. Bununla birlikte bu farklı alanların hem kendi aralarında hem de diğer mühendislik alanları ile ortaklaşa proje üretebilmeleri için gerekli disiplinler arası yaklaşım da Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programının önemli özelliklerinden biridir. Bu kapsamda seçmeli derslerle daha da zenginleştirilen ders programımız, disiplinler arası anlayışı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Sektörün önde gelen isimlerini barındıran Danışma Kurulu sayesinde endüstri ile ilişkilerini yakın tutan Bölümümüz, paydaşlarından aldığı destek ve geri bildirimleri dikkate alarak lisans programını sürekli güncelleyip geliştirmektedir.

BÖLÜM LABORATUVARLARI

Bölüm bünyesinde bulunan Yapı, Geoteknik ve Malzeme Laboratıuvarları hem lisans ve lisansüstü seviyede eğitime hem de araştırma ve uygulama projelerine hizmet vermektedir. Bunların yanısıra lisans eğitiminde kullanılan Hidrolik Laboratuvarı ile araştırma projelerinde kullanılan Kıyı, Ulaştırma ve Çevre Laboratuvarları da akademik çalışmalara katkı vermektedir.

ARAŞTIRMA KONULARI

  • Yapı Mühendisliği: yapı davranışı ve tasarımı, deprem risklerinin azaltılması, yapılarda yangın etkileri, yapı sağlığı izleme
  • Zemin ve Temel Mühendisliği: zemin iyileştirme, zemin davranışı ve modellenmesi, geosentetikler
  • Yapı Malzemeleri: yüksek performanslı malzemeler, sürdürülebilir malzeme teknolojileri
  • Yapım Yönetimi: proje yönetimi, risk yönetimi, stratejik ve finansal yönetim, yapı bilgi modellemesi
  • Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği: dalga mekaniği, su yollarında kaza risklerinin modellenmesi
  • Çevre Mühendisliği: su kirliliğinin kontrolü ve iyileştirilmesi
  • Ulaştırma Mühendisliği: akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir ulaştırma planlaması

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

MEZUNLARIMIZ

Mezunlarımız, inşaat mühendisliği yanında inşaat konularını içeren farklı sektörlerde kariyer alanları seçerek başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. İş dünyasında önemli bir ayrıcalığı olan mezunlarımızdan kimileri mühendislik ve müteahhitlik sektörünün en önemli ulusal ve uluslararası firmalarının yurt içi veya yurt dışı projelerinde tasarım, uygulama ve danışmanlık alanlarında çalışmakta, kimi mezunlarımız da inşaat mühendisliği mesleği ile finans, yönetim, emlak geliştirme, pazarlama, enerji, sigortacılık, bilgi teknolojileri gibi dalların kesiştiği noktalarda başarıyla görevler yapmaktadırlar.

Mezunlarımızın bir kısmı Bölümümüzde lisansüstü çalışmalar yaparken önemli bir kısmı da lisansüstü çalışmaları için dünyanın önde gelen üniversitelerinden burs almakta ve gittikleri yerlerde üstün başarı göstermektedirler. Yurt dışında ve yurt içinde önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz vardır.

BÖLÜM TANITIM FİLMİ

TANITIM GÜNLERİ VİDEOSU

BÖLÜM TANITIM SUNUMU