Mühendislik Fakültesi Tarihçesi

Mühendislik Okulu 1912 yılında Osmanlı Padişahı Sultan 5. Mehmet’in fermanıyla Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan okulu olarak 1863 yılında kurulmuş olan Robert Kolej’in bir parçası olarak  faaliyete başlamıştır. Caleb Gates’in Rektörlüğü döneminde Lynn A. Scipio mühendislik biriminin kurucu yöneticiliğini yapmıştır. İlk sınıf 1912 yılında dokuz öğrenciyle öğrenime başlamış, sonraki yıl yirmisekiz öğrenci kayıt yaptırmıştır.

1928 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulu’nun mezunları Mühendis Mektebi’nin düzenlediği sınavlarda başarılı olmaları halinde mühendislik mesleğini icra etme yetkisini almışlardır. Roıbert Kolej 1934 yılında İnşaat Mühendisliği’nin yanısıra Makina ile Elektrik ve Maden Mühendisliği konularında da eğitim vermeye başlamıştır. 1937-1947 yılları arasında 79’u elektrik mühendisi olmak üzere 386 mühendis mezun olmuştur.  1957 yılında Robert Kolej Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yüksek öğrenim kurumu olarak tanınmış ve üniversite statüsü kazanmıştır. Aynı yıl ilk defa olmak üzere, iki kadın öğrenci Mühendislik Okulu’na kayıt yaptırmıştır. 1963 yılında Mühendislik Okulu yeni inşa edilmiş olan ve hala mühendislik bölümlerinden bazılarına ev sahipliği yapmakta olan Perkins Hall binasına taşınmıştır.

Üniversite statüsü kazandığı dönemde Mühendislik Okulu İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendisliği alanlarında lisans derecesi vermekteydi. 1958 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve dört mühendislik alanında yüksek lisans derecesi vermeye yönelik lisansüstü programlar başlatılmıştır. 1971 yılında Robert Kolej, Mühendislik Okulu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmiş ve Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. 1973 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve beş mühendislik alanında doktora programları başlatılmıştır. Aynı yıl Mühendislik Okulu Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. 1981 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi’nin altıncı bölümü olarak faaliyete başlamıştır. 1982 yılından beri lisansüstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir.