Akademik Programlar

LİSANS EĞİTİMİ

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde toplam altı bölüm bulunmaktadır. Makina Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Güney Kampüste bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Kimya Mühendisliği Bölümü Kuzey Kampüste yer almaktadır. Ayrıca Kuzey Kampüste, Makina Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin bazı laboratuvarları da bulunmaktadır.

BÖLÜMLER

> Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
> Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
> Endüstri Mühendisliği Bölümü
> İnşaat Mühendisliği Bölümü
> Kimya Mühendisliği Bölümü
> Makina Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)

Çift anadal programları lisans düzeyinde ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Her iki programıda başarı ile tamamlayan öğrencilere iki Lisans diploması verilir.

> Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi

> Çift Anadal Programları

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI

Yan Dal programları lisans düzeyinde ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir alanda eğitim alarak bilgi ve yetkinlik oluşturmalarınısağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

> Boğaziçi Üniversitesi Yan Dal Programları Yönergesi

> Yan Dal Programları

Lisansüstü eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Daha Fazla bilgi için ilgili bölümlere ya da Kayıt İşleri Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.  

> Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği