Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Tel: 0 212 359 64 07
Web : www.ie.boun.edu.tr
E-posta : ie@boun.edu.tr

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri Mühendisliği, sistemlerin salt fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Bir anlamda da kuruluşlarda yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür.

Bölümümüz misyonunu, “Öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak” olarak belirlemiştir. 

1998, 2004, 2010 ve son olarak 2016’da Uluslararası Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET sertifikasyonu alan bölümde öğrenci ders değerlendirmeleri tüm derslerde titizlikle uygulanmakta; öğrenci ve mezunlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bölümümüzde öğrenci odaklı eğitim felsefesinin bir gereği olarak öğrenci danışmanlığı sistemi, derslerin tümüyle bizzat öğretim üyelerince verilmesi, öğrenci temsilciliğinin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Tam zamanlı öğretim üyelerimiz doktora derecelerini ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almıştır. Bölümde ayrıca yurtdışı üniversitelerden geçici misafir öğretim üyeleri ve yurtiçi üniversitelerle sanayiden gelen yarı zamanlı öğretim üyeleri görev almaktadır.

BÖLÜM LABORATUVARLARI

> http://www.ie.boun.edu.tr/?q=content/research-labs

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencileri için bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

 • Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı
 • Ergonomi Laboratuvarı
 • Esnek Otomasyon ve Zeki İmalat Sistemleri Laboratuvarı
 • Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Laboratuvarı
 • Üretim Yönetim Sistemleri Laboratuvarı

ARAŞTIRMA KONULARI

 • Bilgisayar Destekli İmalat
 • Enerji Planlama
 • Ergonomi
 • Finansal Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İş Analitiği, Veri Madenciliği, Veri Analitiği
 • Lojistik Planlama
 • Optimizasyon
 • Sezgisel Yöntemler
 • Sistem Dinamiği
 • Sosyo-Ekonomik Sistemler

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır. 

YAN DAL PROGRAMLARI

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim gören diğer bazı bölümlerin öğrencileri için Yöneylem Araştırması ile Üretim ve Servis Sistemleri yandal programları yürütülmektedir. 

MEZUNLARIMIZ

Mezunlarımızın %31’i lisans eğitimi sonrasında iş hayatına atılırken, %69’u lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı üretim planlama, bilişim teknolojileri, satış/pazarlama, finans, tedarik zinciri/lojistik gibi iş sahalarında çalışmakta olup bunların büyük çoğunluğu yönetici konumunda bulunmaktadır.

Birçok mezunumuz, Columbia University, Princeton University, Stanford University, University of California-Berkeley, MIT, Georgia Tech, London School of Economics gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinin lisansüstü programlarına burslu kabul edilmektedir. Ayrıca yurtdışında önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

BÖLÜM TANITIM FİLMİ

TANITIM GÜNLERİ VİDEOSU

BÖLÜM TANITIM SUNUMU