Mühendislik Fakültesi Tanıtımı

1863 yılında kurulmuş olan Robert Kolej bünyesinde ilk mühendislik bölümleri 1912 yılında açılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakülte, bilim ve endüstri alanındaki gelişmelere katkıda bulunacak ve uluslararası seviyede mühendislik kariyerini hedefleyen gençleri eğitmek amacıyla hazırlanmış programlar sunmaktadır. Fakültemizin görevi, bireylerin mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişmelerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi tabanını genişletmek ve sürdürülebilir kalkınma için profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmaktır.

Fakültemiz her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği, Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan mühendislik fakültesidir. 2017-2018 öğretim yılında Mühendislik Fakültesinde toplam 3095 öğrenci (%66 lisans, % 34 lisansüstü öğrencisi) eğitim görmektedir. Öğrenciler kendi potansiyelini kullanabilme becerisine sahip, akademik ve sosyal alanda başarılı, entelektüel, bağımsız düşünebilen, girişimci, yaratıcı, özgüven sahibi olarak yetişmektedirler.

LİSANS EĞİTİMİ

Fakültenin lisans programları, mühendislik bilimleri yanında matematik, fizik, kimya ve bilgisayar programlama ile beşeri ve idari bilimler temeli üzerine kurulmuştur. Eğitimin ilk yılında tüm öğrenciler temel dersleri almakta, uzmanlık dersler ise ikinci yıldan itibaren verilmektedir. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerin eğitim programı; (i) mühendislik ana dersleri, (ii) bölüm ana dersleri, (iii) uzmanlık-seçmeli dersler, (iv) tamamlayıcı dersler ile (v) sosyal ve beşeri bilimler derslerinden oluşmaktadır. Öğrenciler, mühendislikte uzmanlık derslerini ve tamamlayıcı dersleri kişisel ilgi alanlarına ve kariyer tercihlerine bağlı olarak bölüm dersleri arasından veya bölümlerince belirlenmiş olan seçmeli ders havuzlarından alabilirler. Öğrenciler, birinci sınıftan itibaren, akademik gelişimleri, ders seçimi ve diğer konularda sürekli olarak bir öğretim üyesinden destek alırlar.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Fakültemiz 6 ana mühendislik bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Bunların yanı sıra, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Bilişsel Bilim gibi disiplinlerarası dallarda da yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca Makina Mühendisliği Bölümü’nün Fransa-Ecole Centrale Paris ve ENSTA-Paris Tech ile, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün ise Fransa-Ecole de Telecommunication ile lisans-lisansüstü düzeyinde çift diploma programları bulunmaktadır.

Fakülte bünyesinde ayrıca, iş dünyasından gelen mühendislere yönelik olarak düzenlenmiş, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi ile Yakıt ve Enerji Teknolojileri ikinci eğitim tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.

ULUSLARARASI TANINMIŞLIK

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde mühendislik programlarını inceleyerek lisans eğitimi düzey ve kalitelerini değerlendiren başlıca kuruluş olan ABET (Acreditation Board for Engineering and Technology) 1998, 2004, 2010 ve 2016 yıllarında Mühendislik Fakültesi bünyesindeki tüm lisans programlarını detaylı olarak incelemiş ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinde verilen mühendislik lisans programlarıyla denk olduklarını belirten akreditasyon belgesi vermiştir.

ÖĞRETİM KADROSU

Fakültemizde eğitim, alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük eden küresel düzeyde araştırmalar yürüten, uluslararası tanınırlığa sahip geniş bir öğretim kadrosu tarafından verilmektedir. Öğretim kadrosu, tam zamanlı 110 öğretim üyesi ve tam veya yarı zamanlı 153 öğretim elemanı ile toplam 263 kişiden oluşmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin %73’ü doktora derecelerini yurt dışındaki üniversitelerden, %27’si yurt içindeki önde gelen üniversitelerden almışlardır.

ARAŞTIRMA

Mühendislik Fakültesi, üniversitenin araştırmaya verdiği öncelik çerçevesinde, araştırma ve yeni bilginin üretilmesini temel hedef olarak benimsemiştir. Bu çerçevede teknoloji üreten ve bu bilgiyi aktarabilen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz de bizzat araştırma projelerinde yer almaktadırlar. Fakülte bünyesinde TÜBİTAK, İSTKA, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, NATO gibi kuruluşlar ile IBM, Türk Telekom AŞ, ERICSSON, OYAK-Renault, gibi özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir.

MEZUNLARIMIZ

Akademik çalışmalara devam etmek isteyen lisans mezunlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Princeton University, Harvard University, Columbia University, Yale University, University of California, University of Illinois, Purdue University, ETH Zurich, Technische Universitat Eindhoven, Delft University of Technology, Ecole Polytechnique Ecole Centrale Paris gibi seçkin üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına burslu olarak kabul edilmektedirler. Fakültemizde sunulan doktora programlarından 1979-1980 ve 2016-2017 akademik yılları arasında  510 kişi mezun olmuştur. Bu mezunlarımızın %59’u yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üniversitelerde akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Özel sektörde kariyer hedefleyen mezunlarımız ise General Electrics, Microsoft, Toyota, IBM, Intel, Ford, Mercedes, Siemens, Henkel, Novartis, Pfizer, Dupont, Roche, Unilever, GlaxoSmith Kline ve Procter&Gamble gibi uluslararası şirketlerde başarıyla iş hayatlarına devam etmektedirler. Son yıllarda özellikle CEO ve diğer üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan ve kendi teknolojik yenilikçi şirketlerini kuran mezunlarımızın sayısında hızlı bir artış gözlenmektedir.