Çift Anadal Programları

Çift anadal programları lisans düzeyinde ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Her iki programıda başarı ile tamamlayan öğrencilere iki Lisans diploması verilir.

> Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi

> Çift Anadal Programları