Kimya Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Tel: 0 212 359 64 71
Web : www.che.boun.edu.tr
E-posta : che@boun.edu.tr

21. yüzyılda kimya mühendisleri, yeni karmaşık malzemelerin araştırılmasının yanı sıra biyoteknoloji, nanoteknoloji, temiz ve sürdürülebilir enerji teknolojileri, yakıt pili teknolojisi ve benzeri ileri teknolojilerin geliştirilmesine de öncülük etmektedir.

Ülkemiz kimya mühendisliği bölümleri arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre taban puan sıralamasında birinci sıradaki yerini yıllardır koruyan bölüm, kurulduğu 1958 yılından bu yana mükemmeliyetçi lisans eğitimi geleneğini sürdürmeye büyük özen göstermektedir. Bu doğrultuda bilgi, beceri, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, değişken koşullara uyum sağlayabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış ve bu niteliklerinden dolayı aranan ve tercih edilen kimya mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans ve lisansüstü düzeyde yaratıcılık ve düşünce gücünü geliştirmeyi amaçlayan, çok yönlü ve sistem yaklaşımlı, tasarım ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim programları, deneysel ve hesaplamalı nitelikte bireysel ve takım çalışması içeren projelerle desteklenmektedir. Lisans programı ayrıca endüstride deneyim kazandırmak amacıyla yürütülen staj programı ve lisans düzeyinden başlayarak 21. yüzyılın ileri teknolojilerine odaklı uzmanlaşma alanları ile zenginleştirilmektedir. Öğretim programlarımız sürekli gözden geçirilerek yenilenmekte, bu süreçte özel sektörde deneyim sahibi sanayici ve üst düzey yönetici konumundaki mezunlar, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan Bölüm Danışma Kurulu’ndan yararlanılmaktadır.

Doktora ve/veya doktora sonrası düzeyde yurtdışı deneyimine sahip, güçlü bir öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere birebir danışmanlık yapılması, ders ve projelerde etkin araştırma görevlisi desteği sağlanması eğitim felsefesinin önemli unsurlarıdır. Bu ilkeler çerçevesinde 1998, 2004 ve 2010, 2016 yılında ABD merkezli Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET değerlendirmesini başarıyla tamamlayan bölümümüz lisans eğitim programı, mezunlarına yurtiçinde ve yurtdışında akademik ve endüstriyel nitelikli alanlarda kariyerlerine başarı ile devam edebilecek bir altyapı kazandırmaktadır.

BÖLÜM LABORATUVARLARI

Güncel teknolojilerle donatılmış yaklaşık 2500 m²’lik bir alana kurulu deney sistemleri, bilgisayar laboratuvarları ve derslikler tüm çalışmaların aynı ortamda yapılmasını, öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında doğrudan iletişimi sağlamak üzerinde kurulmuştur.

Bölümümüzde, temel işlemler, temel süreçler ve fizikokimyasal sistemlere ilişkin çeşitli boyutlarda deneylerin/projelerin yapıldığı lisans laboratuvarlarına ek olarak, biyoteknoloji/biyomoleküler mühendislik, katalizör teknolojileri/reaksiyon mühendisliği, mikroakışkanlar araştırma laboratuvarları yer almaktadır.

Ayrıca, süreç tasarımı ve optimizasyonu, katı katalizörler ve yüzey bilimi, yapay zeka uygulamaları, biyoinformatik, sistem biyolojisi, protein tasarımı/benzetimi, hesaplamalı yapısal biyoloji, protein-DNA-ilaç etkileşimleri gibi araştırmaların yapıldığı hesaplama kapasiteleri yüksek bilgisayar sistemleri bulunmaktadır. Deneysel ve hesaplamalı lisansüstü tez çalışmalarından son beş yıl içinde üretilen uluslararası yayın sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup seçkin ABD üniversiteleri sıralamasında yer alabilecek düzeydedir.

ARAŞTIRMA KONULARI

Bölümümüzde yürütülen araştırmalar, 21. yüzyılın güncel araştırma alanlarında odaklanmıştır ve dört ana başlık altında toplanabilir. Lisans öğrencilerinin bu alanlardan en azından birini seçerek eğitimleri süresince uzmanlaşmaları beklenmektedir.

 • Biyomoleküler Mühendislik
  • Beyaz biyoteknoloji
  • Gen ve metabolizma mühendisliği
  • Biyoreaksiyon mühendisliği
  • Fabrika hücreler
  • Hücrelerin akılcı tasarımı
  • Sistem biyolojisi
  • Biyosüreç tasarımı
  • In-silico model geliştirmesi ve biyoenformatik
  • İlaç hedeflerinin saptanması
  • Kompleks hastalıklar
 • Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği
  • Katalizör tasarımı
  • Yakıt pilleri ve kataliz
  • Nanokatalizörler
  • Hidrojen üretim teknolojileri
  • Yeşil teknolojiler için kataliz
  • Mikroreaksiyon mühendisliği
  • Katı katalizör geliştirilmesi ve yüzey bilimi
  • Yapay zeka uygulamaları
  • Yakıt ve enerji uygulamaları
  • Temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi
  • Sera gazı salınımlarının azaltılması ve CO2 giderimi
 • Polimer ve Biyopolimer Mühendisliği
  • Makromoleküllerin tasarımı ve benzetimi
  • Biyomoleküllerin dizi-yapı-işlev ilişkisi
  • Protein tasarım ve benzetimi
  • Hesaplamalı yapısal biyoloji ve biyoenformatik
  • Protein-protein, DNA, ilaç etkileşimleri
  • Nano-ölçekli modelleme
  • Protein katlanması
 • Proses Mühendisliği
  • Kimyasal süreç tasarım, denetim ve optimizasyonu
  • Ayırma işlemleri
  • Ürün tasarımı
  • Mikroakışkan teknolojileri
  • Toplam kalite mühendisliği
  • Risk analiz ve yönetimi

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Matematik ve Fizik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

MEZUNLARIMIZ

Lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Massachusetts Intitute of Technology (MIT), Princeton University, Imperial College, Delft University of Technology, Stanford University, University of California Santa Barbara, Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, Purdue University gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine burslu olarak kabul edilmektedir. Yurtdışındaki üniversitelerden veya bölümümüzden doktoralarını alan mezunlarımızdan birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktadırlar. 

Mezunlarımızın çalışmakta olduğu alanlar arasında ilaç, gıda, plastik, petrol ve petrokimya, enerji, cam, boya, maden, seramik, nitelikli kimyasallar, hızlı tüketim sektörleri ile süreç/tesis tasarımı ve kurulumu yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız yazılım ve tasarım firmalarında, finans kurumlarında veya kendi kurdukları danışmanlık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

BÖLÜM TANITIM FİLMİ

TANITIM GÜNLERİ VİDEOSU

BÖLÜM TANITIM SUNUMU