Geçmişten Günümüze Dekanlar

Lynn A. Scipio (1912 - 1942)
John C. Bliss (1942 - 1953)
Robert E. Butterfield    (1953 - 1955)
J. Raymond Pearson (1955 - 1956)
Howard P. Hal (1956 - 1962)
Witold Brzozowski (1962 - 1968)
Adnan Halet Taşpınar (1968 - 1969)
Vedat Yerlici (1969 - 1975)
İbrahim Kavrakoğlu (1975 - 1976)
Vedat Yerlici (1976 - 1982)
Necmi Tanyolaç (1982 - 1985)
Alpar Sevgen (1985 - 1988)
Zeynep İlsen Önsan (1988 - 1994)
Sabih Tansal (1994 - 2000)
Ali Rıza Kaylan (2000 - 2006)
Kadri Özçaldıran (2006 - 2008)
Refik Güllü (Acting) (2008 - 2009)
Levent Akın (2009 - 2015)
Günay Anlaş   (2015 - 2021)
Fazıl Önder Sönmez   (2021 -         )