Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Günay Anlaş (Dekan)
Prof. Dr. Kunt Atalık (Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Kutay Orakçal (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Cem Avcı
Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu
Prof. Dr. Can Özturan
Doç. Dr. Kerem Uğuz
Doç. Dr. Çetin Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Faik Başkaya
Enes Hamurci (Fakülte Öğrenci Temsilcisi)