Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Günay Anlaş ( Dekan )
Prof. Dr. Kunt Atalık ( Dekan Yardımcısı )
Doç. Dr. Kutay Orakçal ( Dekan Yardımcısı )
Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu

Prof. Dr. Can Özturan
Prof. Dr. Turan Özturan
Doç. Dr. Kerem Uğuz
Doç. Dr. Çetin Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Faik Başkaya
Enes Hamurci ( Fakülte Öğrenci Temsilcisi )