Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Günay Anlaş (Dekan)
Doç. Dr. Kutay Orakçal (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Kunt Atalık
Prof. Dr. Necati Aras 

Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı
Prof. Dr. Refik Güllü 
Prof. Dr. Yasemin Kahya
Prof. Dr. Hilmi Luş 
Prof. Dr. Can Özturan
Prof. Dr. Tuna Tuğcu
Prof. Dr. Kutlu Ülgen 
Doç. Dr. Ali Emre Pusane
Doç. Dr. Serdar Soyöz
Dr. Öğr. Üyesi Evren Samur