Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Günay Anlaş ( Dekan )
Doç. Dr. Kutay Orakçal ( Dekan Yardımcısı )
Prof. Dr. Kunt Atalık
Prof. Dr. Necati Aras 
Prof. Dr. Cem Ersoy
Prof. Dr. Yasemin Kahya
Prof. Dr. Hilmi Luş 
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu
Prof. Dr. Refik Güllü 
Prof. Dr. Kutlu Ülgen 
Doç. Dr. Burak Acar
Doç. Dr. Alper Şen
Dr. Öğr. Üyesi Evren Samur